Wedstrijdreglement en deelnamevoorwaarden

Wie mag deelnemen?

 • De wedstrijd richt zich tot eindgebruikers, verdelers en integratoren van aandrijvings- en Motion Control-producten en -oplossingen van Siemens NV, met inbegrip van frequentieregelaars, motoren en motorreductoren. Hieronder verstaan we zowel machine- en installatiebouwers en eindklanten die in hun projecten Siemens- aandrijvingstechnologie gebruiken, als verdelers en integratoren wiens eindklanten aandrijvings- en Motion Control-technologie van Siemens NV gebruiken.

 • Verdelers en integratoren kunnen deelnemen door via hun eindklant een applicatie/project in te dienen.

 • Onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, zoals universiteiten en hogescholen, Siemens- medewerkers en iedereen die op om het even welke manier betrokken is bij de organisatie van deze wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

 • Bij de indiening van de applicatie door de eindklant, dient deze zijn aankoopkanaal (verdeler, integrator, Siemens Industry Mall) evenals het adres van de vestiging van het aankoopkanaal in België op te geven.

Welke toepassingen komen in aanmerking?

 • Toepassingen kunnen via de website worden ingediend vanaf 30 januari 2021 tot uiterlijk 30 september 2021. Ze moeten betrekking hebben op toepassingen met aandrijvings- en Motion Control-technologie van Siemens.

 • De indiener verklaart dat de toepassing niet beschermd wordt door enig auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht en dat er geen sprake is van plagiaat.

 • Na registratie van uw toepassing zullen we contact met u opnemen om de informatie die op de websites van de wedstrijd, van Siemens België en van Siemens AG gepubliceerd zal worden, te bepalen.

 • Bij niet-naleving van de deelnamevoorwaarden behoudt Siemens zich het recht de betreffende toepassing niet te selecteren.

 • Niet-gerealiseerde applicaties of demo-opstellingen (Proof of Concept, demonstratiemodellen) worden uitgesloten van deelname.

Hoe worden de winnaars bepaald?

 • Iedereen kan vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 14 januari 2022 via de wedstrijdwebsite stemmen voor een van de geselecteerde en op de website gepubliceerde applicaties op basis van de aandrijvings- en Motion Control-technologie van Siemens. Elke persoon mag slechts één stem uitbrengen.

 • De drie applicaties die de meeste stemmen in de wacht slepen, komen in aanmerking voor een prijs.

 • Deelnemende ondernemingen die voor hun eigen project stemmen zullen niet worden meegeteld in het totale aantal stemmen.

 • We zullen contact opnemen met de winnaars. De prijzen zullen op de vakbeurs Indumation 2022 worden uitgereikt.

Wat kan u winnen?

 • De drie winnaars – bepaald door het aantal online stemmen – zullen een waardebon ontvangen voor aandrijvings- en Motion Control-technologie van Siemens met een waarde van respectievelijk € 5.000, € 3.000 of € 2.000. Deze waardebon kan gavaloriseerd worden bij het aankoopkanaal dat betrokken is bij de applicatie. Bovendien zullen de toepassingen van de winnaars een maximale zichtbaarheid en extra publiciteit genieten (via websites, mailings, sociale media, beurzen, enz.).